Jak zarządzanie cenami zmienia się poprzez rynki cyfrowe

Portale internetowe zyskują coraz większe znaczenie w sprzedaży. Zwinność i skuteczne strategie zarządzania cenami. Widać to na przykład w produktach chemicznych czy nowych planach Ikei. Zarządzanie cenami musi się zmieniać wraz z nowymi cyfrowymi modelami sprzedaży i powinno być centralnym elementem procesów firmy. Dlatego zarządzenie cenami szkolenia dla pracowników są bardzo ważne.

W wielu silnych sektorach sprzedaży firmy coraz częściej opierają się na cyfrowych kanałach sprzedaży, zarówno w sprzedaży B2C, jak i B2B. Cyfrowa rewolucja również ma miejsce tutaj: dla producentów rynki elektroniczne są uważane za opłacalne, o rozszerzonym dostępie do rynku. Ponadto klienci B2B również szukają w Internecie odpowiednich produktów i dostawców. Zwykle pociąga to za sobą zmiany w zarządzaniu cenami i kontraktami. Przykładem tego jest przemysł chemiczny. Cyfrowa wycena i analiza danych pomagają znacznie przyspieszyć procesy cenowe.

Strategiczne ustalanie cen w gospodarce cyfrowej w modelu 3-poziomowym

Ta książka dostarcza nowych rozwiązań i punktów wyjścia do profesjonalnej wyceny w dobie cyfryzacji. Autor opracowuje holistyczną, a zarazem sprawdzoną i sprawdzoną metodę, która łączy w sobie trzy poziomy merytoryczne…

Obserwują, że poprzez portale internetowe odwracane są bezpośrednie relacje między tradycyjnymi firmami chemicznymi a ich klientami. Interfejs do klienta przejmą nowi uczestnicy rynku, także ci spoza branży, tacy jak Alibaba czy Amazon Business. Więcej o planowaniu cen znajdziecie na stronie https://tm360.pl/.

 

Ikea: na kursie platformowym

Innym przykładem jest szwedzki gigant meblowy Ikea. Według szefa holenderskiego holdingu Inter Ikea, Torbjörna Lööfa, sklep meblowy wkrótce rozpocznie testową sprzedaż na Amazon do gazety „Financial Times”. Ponadto planowana jest ogólnobranżowa platforma internetowa, aby sprzedawać jeszcze więcej towarów poza branżą branżową i własnym handlem internetowym oraz docierać do nowych grup docelowych. Umożliwi to nowe, dynamiczne koncepcje cenowe w porównaniu do własnego stacjonarnego handlu detalicznego. Do końca I kwartału 2019 r. planowane są również nowe modele wynajmu i abonamentu mebli Ikea, takich jak meble kuchenne czy biurowe. W niemieckim biznesie sprzedaż internetowa Ikei mocno wzrosła w 2018 roku: W roku finansowym 2018 udział sprzedaży internetowej w całkowitej sprzedaży wzrósł z 371 mln euro do 7,4 procent. Odpowiada to wzrostowi o 12,8%. Ponadto firma po raz pierwszy przekroczyła próg sprzedaży wynoszący pięć miliardów euro.

Mierniki cen muszą być prawidłowe

W przypadku cyfryzacji większą rolę odgrywa również prawidłowa monetyzacja innowacji. Oprócz szerokiego spojrzenia na klienta ważne jest, aby ocenić nowe modele cenowe i metryki, jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania cyfrowe. W trakcie zmian w sprzedaży cyfrowej firmy musiałyby zadać sobie pytanie „kto powinien być bezpośrednią osobą kontaktową dla jakich produktów w przyszłości i kto będzie miał dostęp do ważnych informacji o klientach.

Zarządzanie cenami odgrywa centralną rolę w procesach firmy

Autor Springera, Frank Frohmann, przedstawia w swojej książce rozdział „Podstawy i cechy zarządzania cenami”stwierdzili, że potencjał optymalizacji cen w szczególności poprzez cyfryzację wzrósł wykładniczo w ostatnich latach. Korzyść dla firm: „Dane w czasie rzeczywistym dotyczące zachowań zakupowych pozwalają na szybszą ocenę wpływu zmian cen na kluczowe wartości docelowe”, mówi Frohmann. Z jego punktu widzenia ceny muszą odgrywać znacznie ważniejszą rolę w procesach firmy. „Dynamika cyfrowych modeli biznesowych, źródeł przychodów i wynikających z nich modeli cenowych znacznie rozszerzy spektrum cenowe w przyszłości” – pisze na pierwszej stronie rozdziału. Ostrzega również, że konwencjonalnych modeli cenowych nie można po prostu przenieść na ceny cyfrowe. Ekspert ds. wyceny wymienia siedem typowych błędów w zarządzaniu cenami:

Nieznajomość relacji strukturalnych i procesów cenowych;
Błędna ocena konkurentów;
niewystarczające wykorzystanie nowoczesnych metod optymalizacji;
Zaniedbanie korzyści klienta i chęci płacenia za rozwój produktu i ustalanie cen;
zbyt duży nacisk na ustalanie punktów cenowych,
Nieznajomość interakcji między modelem biznesowym, modelem przychodów i procesem wyceny;
Zmniejszenie szans cyfryzacji do automatyzacji procesów cenowych.
Oferty informacyjne, takie jak oprogramowanie, treści online lub usługi cyfrowe, zasadniczo różnią się od innych sektorów, takich jak produkty klasyczne i usługi osobiste, ze względu na ekonomiczne reguły gry. Frohmann zauważa, że ​​dystrybucja treści cyfrowych wiąże się z bardzo niskimi kosztami transakcyjnymi, wzrasta networking wielu uczestników rynku, a przejrzystość ofert i cen wzrasta jako typowe cechy szczególne.

Article Categories:
Biznes i finanse

Comments are closed.